top of page

Uppstartsvänligt paket

från bara
50 000 Kr
KONCEPTUTVECKLING
LÖSNING OCH DESIGN
MVP

Våra erfarna produktspecialister hjälper till att konkretisera idéer och koncept till färdiga specifikationer och baserat på din budget och dina behov tar vi fram en tydlig bild av hur en färdig app kan se ut och fungera.

Våra designers tar fram design och flöden som är skräddarsydda efter målgruppens och ändamålets mål. Efter godkännande går projektet vidare till vår produktionsteam som börjar bygga appen.

Din MVP är redo, till lägsta möjliga kostnad, kan du nu prova på dina viktiga marknadssegment. Vi hjälper dig med postproduktion marknadsföring samt ta hand om infrastruktur och underhåll.

Från konceptutveckling till lansering av färdig "Minimum viable product" (mvp) tar vi hela ansvaret för hela processen. Vårt högt kompetenta team med marknadens mest konkurrenskraftiga prissättning som du kan få, vi kan vara skillnaden mellan din idé och det blir en succé.

bottom of page